حزب توده ایران

زالِ مو سپید

65 سال مبارزه برای صلح جهانی و انترناسیونالیسم!

نظری به بیش از شش دهه مبارزه انقلابی حزب توده ایران در عرصه پیکار برای صلح و سوسیالیسمِ به مثابه بستری برای مبارزات زحمتکشان میهن برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی.

”اتحاد تنها راه پیروزی است!“

شصت‌و‌پنج سال تلاش پیگیر در راه اتحاد نیروهای مردمی و احزاب آزادی‌خواه

همبستگی پرشور احزاب کارگری و کمونیستی با حزب تودة ایران

به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران، پیام های گوناگون تبریک از سوی احزاب کارگری و کمونیستی به دفتر »نامه مردم« رسیده است که ما تلاش خواهیم کرد آنها را به تدریج به چاپ برسانیم

کارزار بین المللی حزب تودة ایران در دفاع از صلح و دموکراسی در ایران

ما رژیم ایران را فرا می خوانیم که به حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان ایران احترام بگذارد و به کنوانسیون های سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر، و مسئولیت های خود تحت موافقتنامه های بین المللی گردن بگذارد.

”نامه مردم“ در فستیوال ”اومانیته“


امسال هم مانند سال های گذشته غرفه ”نامه مردم“ در فستیوال مورد مراجعه صدها هموطن ایرانی بود که با کنجکاوی و علاقه در رابطه با تحلیل های حزب توده ایران در رابطه با تحولات کشور و منطقه می پرسیدند.

شرکت حزب توده ایران در جشنواره کمونیست در دانمارک

در روزهای شنبه 19 ویکشنبه 20 آگوست سال جاری میلادی، مطابق برنامه هر ساله، جشنواره کمونیست، نشریه ارگان مرکزی حزب کمونیست در دانمارک در شهر کپبنهاگ برگزار شد.

غرفۀ حزب در جشن صدای خلق در اتریش

جشن ”صدای خلق“، جشن بزرگ حزب کمونیست اتریش، که در دو روز و در هوای آزاد برگزار می گردد، امسال شاهد بازدید کنندگان بسیاری بود.

شمشیر برهنه ارتجاع و وظایف دشوار پیش رو

مقابله سازمان یافته با این تلاش های ارتجاع تنها با همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه امکان پذیر است. سکوت و بی عملی در مقابل تهاجمات ارتجاع چراغی سبزی برای نیروهای سرکوب گر و ضد مردمی است.

نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت

همبستگی و سازمان‌دهی شرط موفقیت است : به یاران خود کمک کنی
نامه سرگشاده یک هنرمند موسیقی:
تاجم نمي فرستي تیغم به سر مزن

Top