حزب توده ایران

هنوز هم صحبت از توبه کردن است

فضایِ سیاسی ایران، به‌خصوص در سال های اخیر، با واقعیتی تلخ روبه‌رو بوده است  و این واقعیت، ادامه یافتنِ وضعیتی است که در آن امکان فعالیت و ابرازِ نظر برای نیروهای دگراندیش و مترقی بیش از پیش محدود و محدودتر شده است. در پسزمینهٔ این وضعیت، کنش‌وواکنش‌های متفاوتی نسبت به وضع موجود ـ در مسئله‌های مهم مرتبط با امور داخلی و خارجی ـ از سوی چهره‌ها و مهره‌های بازی در عرصهٔ شطرنجِ سیاست و همچنین گونه‌ای از موضع‌گیری‌ها در مورد مسئله‌های خاص سیاسی را شاهدیم که در چارچوب‌هایی ازپیش‌تعیین‌شده قرار دارند چنان که از خط قرمزهای رژیم عبور نکنند  و یا آن‌ها را مخدوش نسازند.

جامعه‌‌یی که فرومی‌پاشد و اقدام‌هایی که نمی‌شود

آسیب‌های اجتماعی در میهن ما پدیده‌یی نوظهور نیست و قدمتی طولانی‌ دارد. این پدیدهٔ شوم در رژیم سابق هم وجود داشت و در رژیم ولایت‌فقیه- به‌خصوص با آغاز به‌کارِ دولت رفسنجانی- در جامعه فراگیر شد و از آن مقطع تا کنون، گسترش آن را به‌شکل‌های گوناگون شاهدیم.

تأملی بر رویدادهای ایران

سیاست‌هایِ اقتصادی، عاملِ فقر و تبعیض در میان زنان
مبارزه زحمتکشان علیه قراردادهای موقت
اقتصاد مقاومتی و ثروت‌اندوزی بنیادهای انگلی
سودجوی با رواج خرافه و جهل در جامعه

پرچم همیشه دراهتراز حزب تودۀ ایران و صدای رسای پیکار کارگران و زحمتکشان میهن!

هزارمین شمارهٔ دوره هشتم “نامه مردم”، ارگان مرکزی حزب تودهٔ ایران اینک پیش روی شماست. به رغم همه دشواری های پر مخاطره، دستبردهای ارتجاع، و کشتار شماری از برجسته ترین کادرها، نویسندگان و همکاران “نامه مردم”، توسط مزدوران تاریک اندیشی و ذوب شدگان در حکومت استبدادی ولایت فقیه،‌ ارگان مرکزی حزب در سی و دوسال گذشته، بدون کوچکترین وقفه ای، به انتشار  خود  ادامه داده است.

انتخابِ جنتی و لاریجانی بر کرسی‌های ریاست و بُن‌بستِ تئوری‌بافی‌های بی‌سرانجامِ اصلاح‌طلبانِ حکومتی

پس از هفته‌ها گمانه‌‌زنی‌ در مورد انتخابِ رئیسِ مجلس خبرگان رهبری و رئیسِ مجلس شورای اسلامی، و حدسیات دربارهٔ توانِ جناح های مختلف در این دو مجلس، گمانه‌‌زنی‌ها و حدسیات با انتخاب جنتی، با رای بالا به‌ریاست مجلس خبرگان و لاریجانی به‌ریاست مجلس شورای اسلامی، به‌پایان رسید. در پی انتخابات مهندسی‌شدهٔ اسفندماه ۱۳۹۴‌، اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حکومت ولایت‌فقیه دربارهٔ توانِ نیروهای مدافع ”لیست امید“ و اینکه در آینده نیروهای ”معتدل“ و ”اصلاح‌طلب“ سکان رهبریِ هر دو مجلس را به‌دست می‌گیرند، هیاهو و سروصدای زیادی بر پا کردند که با روشن شدنِ نتیجهٔ انتخاباتِ ریاست هر دو مجلس، پوچ بودنِ تئوری‌بافی‌های بی‌سرانجامِ این نیروها به‌روشنی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت.

انتشارِ هزارمین شمارۀ «نامۀ مردم» و ادامۀ مبارزه با دیکتاتوری

هجومِ همه‌جانبه و سازمان‌یافتهٔ ارگان‌های امنیتیِ رژیم و وابستگان‌شان به حزب تودهٔ ایران از ۱۳۶۱ تا کنون، با هدفِ بی‌اعتبار کردن و سپس انهدامِ ایدئولوژیک، سیاسی، و تشکیلاتیِ حزب- که هنوز هم ادامه دارد- مهم‌ترین چالشِ فرارویِ حزب در تاریخ موجودیتش بوده است. در مقابله با انواع‌واقسام ترفندهای به‌کارزده‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه و حاشیه‌هایش، و نیز تلاشِ هم‌زمان در زمینهٔ روندِ بازسازیِ حزب، ادامهٔ انتشارِ “نامهٔ مردم”اُرگانِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران- نقشی مهم و عمده داشته است.

انتشارِ هزارمین شمارۀ «نامۀ مردم» و ادامۀ مبارزه با دیکتاتوری (2)

هجومِ همه‌جانبه و سازمان‌یافتهٔ ارگان‌های امنیتیِ رژیم و وابستگان‌شان به حزب تودهٔ ایران از ۱۳۶۱ تا کنون، با هدفِ بی‌اعتبار کردن و سپس انهدامِ ایدئولوژیک، سیاسی، و تشکیلاتیِ حزب- که هنوز هم ادامه دارد- مهم‌ترین چالشِ فرارویِ حزب در تاریخ موجودیتش بوده است. در مقابله با انواع‌واقسام ترفندهای به‌کارزده‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه و حاشیه‌هایش، و نیز تلاشِ هم‌زمان در زمینهٔ روندِ بازسازیِ حزب، ادامهٔ انتشارِ “نامهٔ مردم”اُرگانِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران- نقشی مهم و عمده داشته است.

گشت و گذاری در هزار شمارۀ «نامۀ ‌مردم»

در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان
در کنار نبرد جوانان و دانشجویان
در دفاع از حقوق خلق های زیر ستم
در گسترش همبستگی با مبارزات مردم ایران، افشاء جنایت رژیم ولایت فقیه، و برای آزادی زندانیان سیاسی

کارل مارکس و کار سیاسی

دو سال دیگر،  جهان ۲۰۰مین سالزاد کارل مارکس را که در روز ۵ ماه مه ۱۸۱۸ به دنیا آمد جشن خواهد گرفت. مارکس، که او را بزرگ‌ترین اندیشمند هزارهٔ دوّم می‌دانند، تأثیری عظیم و شگفت بر جهان داشت، و از همین رو، اینکه می‌گوییم همهٔ جهان دویستمین سالگرد تولد او را جشن خواهد گرفت، اغراق نیست. مارکس چنان شخصیتی است که می‌توان دوستش داشت، یا از او متنفر بود، امّا به‌هیچ‌وجه نمی‌شود او را نادیده گرفت.

سرگذشت «نامۀ مردم» پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷

با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، دوران حکومت وابسته و پلیسی محمدرضا شاه به پایان رسید و فصل تازه ای در مبارزات حزب ما و جنبش آزادی خواهانه کشور گشوده شد. انتشار هفتمین دورهٔ‌ “مردم” نیز با این دوران مقارن است.
رفیق علی خاوری، در مصاحبه با “نامهٔ مردم” شمارهٔ ۹۸۴، ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴، به مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد حزب از جمله می گوید:”‌با آخرین گروه زندانیان سیاسی از زندان قصر آزاد شدم. چندین هفته دراطراف زندان تظاهرات سنگینی بود در شب اول بهمن در میدان جلوی زندان قصر انبوه بزرگی تظاهر کننده جمع بودند و شعار میدادند. آخرین بازماندگان زندانیان سیاسی با وسایل خودشان در پشت در بزرگ زندان جمع بودند و آماده خروج از زندان. افسر نگهبان در سردر زندان با بلندگو رو به زندانیان گفت: ” رفقا خلق در انتظار شماست ...در همین روزها بود که پیام رفیق کیانوری که تا عید تابلوی “مردم”  در محل مناسب نصب شود بدستم رسید.

Top