حزب توده ایران

نوش باد به رزمندگان

در این بزم بزرگ رزم خواهم جام برگیرم
ثنای جانفشانان عدالت را زسر گیرم
شما ای دوستان خفته با صد سرب در پیکر
شما ای عمر خود را برده در زندان وحشت سر
زمانی نو رسد از راه، این بایای تاریخ است
از این رو آنچنان باشید، کو شایای تاریخ است

تأملی بر رویدادهای ایران

معضلِ رابطه با ”شیطانِ بزرگ“
ادامۀ فشارهایِ اقتصادی، و شدت پیدا کردنِ فقر و محرومیت
برگزاری “روزِ صنعت “در ایران، در کنارِ مرگ تدریجیِ تولید

طفره رفتن از بیانِ واقعیت‌ها، و تئوری‌بافی‌هایِ بی‌سرانجام

موضوعِ انتخابات اسفندماه [۱۳۹۴]، و سیاست‌های درپیش‌گرفته‌شده از سوی ”شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان“ و عواقبِ سیاست ”اعتمادسازی“ با حاکمیت، و مهم‌تر از آن، آیندهٔ اصلاح‌طلبان و جنبشِ اصلاح‌طلبی در ایران، همچنان یکی از مضمون‌های مهمِ بحث و تبادل افکار در میان نیروهای سیاسی کشور است. ما در شماره‌های گذشتهٔ ”نامهٔ مردم“ اشاره کردیم که: صورت دادنِ ائتلاف با چهره‌هایی مرتجع همچون امامی کاشانی و محمد ری‌شهری و نظیرِ آنان، زیرِ نام ”لیستِ امید“، و عقب‌نشینی از شعارهای جنبشِ اصلاح‌طلبی، یعنی شعارهایی مانند ”استقرار مردم‌سالاری“، و تفسیرِ خواست‌های میلیون‌ها شهروند ناراضی از ادامهٔ سیاست‌های فاسد و ارتجاعی حکومت ولایت‌فقیه به ”اعتدال‌گرایی“ و دفاعِ از دولت روحانی، ثمری جز بی‌اعتباریِ اصلاح‌طلبان و جنبشِ اصلاحات به‌همراه نخواهد داشت.

تأملی بر رویدادهای ایران

بحرانِ تولید، و ادامۀ وضعیتِ وخیم اقتصادی
کودک آزاری و تشدیدِ ناهنجاری‌هایِ اجتماعی
افزایشِ بیکاری، فقر، و محرومیت، و انبوهِ نقدینگیِ بخش خصوصی

کمونیست‌های فرانسه در آستانهٔ فراخوانِ برپاییِ «جبهه مردمی و شهروندی»

هیئت نمایندگیِ کمیتۀ مرکزی حزب تودهٔ ایران در سی‌وهفتمین کنگرهٔ حزب کمونیست فرانسه

سی‌وهفتمین کنگرهٔ حزب کمونیست فرانسه با شرکت ۷۳۶ نماینده از سراسر فرانسه، در شهر کارگریِ “سن دنی”، در حومهٔ پاریس، از ۱۳ تا ۱۶ خردادماه / ۲ تا ۵ ژوئن، بر گزار شد. به‌دعوتِ حزب کمونیست فرانسه، ۸۰ حزب وسازمان سیاسی از ۶۰ کشور جهان در این کنگره حضور یافتند. سی‌وهفتمین کنگره، با هدف تنظیم برنامه‌یی غیر از برنامه‌های ریاضتیِ  فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، با کمکِ مردم و نیروهای مترقی (که به‌دستِ هزاران تن در پرسشنامه‌هایی که بدین منظور نوشته و تهیه شده است) و یافتنِ کاندیدایی برای ریاست جمهوری که چپ‌ها را در فرانسه گرد هم آورد،

راهبرد اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه برای رهایی از بحران: تقویت بانک ها!

در هفته‌های اخیر بحث درباره برخی موضوع‌های مهم مانند چگونگی رفع تدریجی تحریم‌ها و مشکلات مرتبط با مراودات مالی و بانکی ایران با بازار جهانی، روش‌های اجرای برنامه‌های اقتصادی پسابرجام، اجرای برجام، موضوع فروش آب سنگین اراک به آمریکا، تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا و نقش رژیم در معادله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در صدر خبرها و گزارش‌ها قرارداشت.

هنوز هم صحبت از توبه کردن است

فضایِ سیاسی ایران، به‌خصوص در سال های اخیر، با واقعیتی تلخ روبه‌رو بوده است  و این واقعیت، ادامه یافتنِ وضعیتی است که در آن امکان فعالیت و ابرازِ نظر برای نیروهای دگراندیش و مترقی بیش از پیش محدود و محدودتر شده است. در پسزمینهٔ این وضعیت، کنش‌وواکنش‌های متفاوتی نسبت به وضع موجود ـ در مسئله‌های مهم مرتبط با امور داخلی و خارجی ـ از سوی چهره‌ها و مهره‌های بازی در عرصهٔ شطرنجِ سیاست و همچنین گونه‌ای از موضع‌گیری‌ها در مورد مسئله‌های خاص سیاسی را شاهدیم که در چارچوب‌هایی ازپیش‌تعیین‌شده قرار دارند چنان که از خط قرمزهای رژیم عبور نکنند  و یا آن‌ها را مخدوش نسازند.

جامعه‌‌یی که فرومی‌پاشد و اقدام‌هایی که نمی‌شود

آسیب‌های اجتماعی در میهن ما پدیده‌یی نوظهور نیست و قدمتی طولانی‌ دارد. این پدیدهٔ شوم در رژیم سابق هم وجود داشت و در رژیم ولایت‌فقیه- به‌خصوص با آغاز به‌کارِ دولت رفسنجانی- در جامعه فراگیر شد و از آن مقطع تا کنون، گسترش آن را به‌شکل‌های گوناگون شاهدیم.

تأملی بر رویدادهای ایران

سیاست‌هایِ اقتصادی، عاملِ فقر و تبعیض در میان زنان
مبارزه زحمتکشان علیه قراردادهای موقت
اقتصاد مقاومتی و ثروت‌اندوزی بنیادهای انگلی
سودجوی با رواج خرافه و جهل در جامعه

پرچم همیشه دراهتراز حزب تودۀ ایران و صدای رسای پیکار کارگران و زحمتکشان میهن!

هزارمین شمارهٔ دوره هشتم “نامه مردم”، ارگان مرکزی حزب تودهٔ ایران اینک پیش روی شماست. به رغم همه دشواری های پر مخاطره، دستبردهای ارتجاع، و کشتار شماری از برجسته ترین کادرها، نویسندگان و همکاران “نامه مردم”، توسط مزدوران تاریک اندیشی و ذوب شدگان در حکومت استبدادی ولایت فقیه،‌ ارگان مرکزی حزب در سی و دوسال گذشته، بدون کوچکترین وقفه ای، به انتشار  خود  ادامه داده است.

Top