حزب توده ایران

نگاهی به هفتاد و پنج سال تلاش خستگی ناپذیر نشریات توده ای برای روشنگری، تحقق آزادی و عدالت اجتماعی

نخستین نشریه رسمی حزب تودهٔ ایران در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۲۰،‌شش ماه پس از سقوط حکومت رضا شاه منتشر شد. ‌روزنامهٔ “سیاست” در پی امتناع حکومت از انتشار نشریه ای به عنوان  ارگان مرکزی حزب  با نام: “روزنامهٔ‌ یومیه،‌ارگان حزب تودهٔ ‌ایران” منتشر شد.
“سیاست” طی ۱۵۹ شماره ای که انتشار یافت توانست نقش موثری در بسیج افکار عمومی مردم ما بر ضد فاشیسم و رشد آن در ایران ایفاء نماید. افشای هئیت حاکمه فاسد و وابسته و بردن اندیشه های مترقی و دورانساز در میان مردم از جمله خدمات ارزنده ای بود که “سیاست” در دوران کوتاه فعالیتش انجام داد. پایداری در دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان سرانجام خشم رژیم فاسد پهلوی را برانگیخت و  “سیاست” سرانجام در ۱۲ شهریورماه ۱۳۲۱ توقیف گردید.

بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران به: همهٔ آنانی که در کارزارِ همبستگی با گردهمایی اعتراضیِ “خیزشِ شبانه” شر کت دارند

حزب تودهٔ ایران، به‌خاطر آینده‌ای صلح‌آمیز، خلل‌ناپذیریِ حقوق دمکراتیک و انسانی، و برقراریِ عدالتِ اجتماعی، همبستگی‌اش را با مبارزهٔ شما اعلام می‌دارد!
چنان‌که خوانندگان ”نامهٔ مردم“ به‌یاد دارند، در شمارهٔ ۹۹۹، ۲۸ اردیبهشت‌ماهِ این نشریه،در مقاله‌یی با عنوان: ”خیزشِ شبانه، زمانی برای آگاهی یافتن“، شرح داده شده بود که، از همان آغازِ گردهماییِ اعتراضی جنبشِ ”خیزشِ شبانه“ (شب‌زنده‌داری)  در ”میدان جمهوریِ“ پاریس، هواداران حزب تودهٔ ایران به‌منظورِ ابراز همبستگی با این حرکت، به‌سازمان‌دهیِ اقدام‌هایی ابتکاری دست زدند. 

«اقتصادِ مقاومتی»، سمت‌گیریِ اقتصادی‌اجتماعیِ حاکمیت و مبارزه برای عدالتِ اجتماعی

علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم به همه نهادهای حکومتی دستور داد که برای اجرایی کردن “اقتصاد مقاومتی” جدیت به خرج بدهند. دولت روحانی اعلام کرد که در این زمینه برنامه های مشخصی را تنظیم کرده است و آقای عارف نماینده منتخب تهران و رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان از تشکیل ستاد “اقتصادی مقاومتی”  در منتخبان لیست امید و اصلاح طلبان خبر داد.

خیزشِ «شبانه»، زمانی برای آگاهی یافتن

هواداران حزب توده ایران از همان آغاز شروع تظاهرات اعتراضی در “میدان جمهوری “پاریس فعالانه به سازماندهی ابتکارهای همبستگی اقدام نمودند.  میز نشریات رفقای حزبی در مرکز میدان با به نمایش گذاشتن و ارائه “نامه مردم” و دیگر نشریات شرکت کنندگان در جنبش “خیزش شبانه” (شب زنده داری) را در جریان تحولات ایران و منطقه قرار می دهند.  در آکسیون موفق روز جهانی همبستگی با جنبش “خیزش شبانه” در روز ۲۶ اردیبهشت ماه در میدان جمهوری” پاریس هواداران حزب توده ایران هزاران نسخه اعلامیه  تهیه شده از طرف حزب مان در همبستگی با زحمتکشان فرانسه را به زبان های فرانسوی و انگلیسی در میان شرکت کنندگان پخش کرده و در رابطه با تحول های سیاسی ایران و خاورمیانه و موضع و تحلیل های حزب توده ایران با آنان به گفتگو نشستند.  بسیاری از جوانان فرانسوی از همبستگی حزب مان با جنبش  قدردانی کردند.

یادوارهٴ رفیق پوری سلطانی (۱۳۹۴-۱۳۱۰) استوره‌ها هرگز نمی‌میرند

شهر آرام ساری، جوش و خروشی از این‌گونه سهمگین را هرگز به‌خود ندیده بود: استورهٴ ایستادگی و پایداری آمده بود که همهٴ دانش و مهر زنانه‌اش را در پای آموزش و پرورش ساری بریزد و چنین نیز هم کرده بود، اما شهر سیاست‌زده را هم- به‌گفتهٴ دشمنان حزبش- به “آشوب” کشیده بود. شده بود قلب تپنده حزب تودهٴ ایران در ساری. و چقدر هم پرشور. روحی تازه در کالبد سازمان زنان حزب طبقهٴ کارگر ایران دمیده بود. جمعیت ایرانی هواداران صلح را چنان به‌تکاپو آورده بود که کبوتران صلح و دوستی آسمان آبی شهر را رها نمی‌کردند. پژواک گرم سدایش از همه‌جا به گوش می‌آمد: سخنرانی‌های گرم و پرشورش را- پیرامون آزادی و صلح و سوسیالیسم- گویی پایانی نبود. تومار پشت تومار بود که با انبوه چشمگیر امضاهایش درمی‌آمد و چشم‌ها را خیره می‌کرد.

تأملی بر رویدادهای ایران

سیاست وزارت نفت، قراردادهای نفتی و برنامه خصوصی‌سازی
بازنشستگان تأمین اجتماعی و استفاده از کاراکارت
قوانین ارتجاعی، عملکرد رژیم ولایت‌فقیه و نابودی محیط زیست

تأملی بر رویدادهای ایران

وضعیت ناگوار بهداشت و سلامت کشور
مطالبات زنان سرپرست خانوار
طبقاتی شدن آموزش با اجرای برنامه خصوصی‌سازی

بحران نظری تسلیم طلبان و مدافعان «اعتماد سازی» با رهبری استبداد

انتشار نامه مهدی کروبی از  زندان خانگی حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، با وجود سکوت رسانه های گروهی ایران و اصلاح طلبان استحاله شده در حکومت، بازتاب گسترده ای در ایران و خارج از کشور یافت. محتوی نامه مهدی کروبی که حاکمیت استبداد را به چالش یک محاکمه علنی فرا می خواند و نکات مهمی که در این فراخوان مبارزه جویانه، بر ضد وضعیت کنونی، منتشر شده است جنبش اصلاح طلبی در ایران را بر سر دو راهی مهمی قرار داده است.

یادواره‎ٴ رفیق مرتضا راوندی (۱۳۷۸-۱۲۹۲) مردی برای همیشه‎ٴ تاریخ

نخستین آیین تاریخ‎نگاری آن است که نادرست نگویید (سیسرون)

تاریخ، آوردگاه اندیشه و ضد اندیشه، حقیقت و ضد حقیقت و به سخن کارل مارکس “اقتصادی است در پویه عمل”. چیرگی سهمگین روندهای اقتصادی در زایش و فرازش رخدادهای تاریخی و نقش توده مردم در شکل‎گیری ساز و کارهای تاریخی اما چنان است که شماری از تاریخ‎نگاران خام‎دست جهان در ارزیابی رویکردهای تاریخی واژگونه‎نگاری کنند و آفرینشگران راستین آن را در سایه بگذارند.

Top