حزب توده ایران

بازهم دربارۀ لایحهٔ ضد کارگری اصلاحِ قانون کار

رژیم دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه، در مقام نمایندهٔ کلان‌سرمایه‌داری انگلیِ تجاری، تضمین استمرار رشد صعودیِ سود برای پایگاه طبقاتی‌اش خود و جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی را با آزادسازیِ کامل اقتصاد و تولید نیروی کار بسیار ارزان و مطیع، ممکن می‌داند. تمامی جناح‌های رژیم در پیش‌بُردِ سیاست مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و ارزان‌سازیِ نیروی کار- همان‌گونه نیز که درمورد اجرایِ قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها- اتفاق‌نظر و عمل کامل با یکدیگر دارند.

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت سالروز اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر : فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز تجدیدعهد با آرمان‌های پیکارِ کارگران و زحمتکشان جهان بر ضدِ استثمار، بی‌عدالتی‌ها، و ستم طبقاتی

PDF پرونده

کارگران و زحمتکشان!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت‌ماه، روز جهانی کارگر را صمیمانه به‌شما شادباش می‌گوید. برگزاری جشن اول ماه مه به‌منزلهٔ روز جهانیِ کارگر، سنت خجسته و نماد روشنِ تأکید بر ضرورتِ ادامهٔ مبارزه‌ای است که باوجود همهٔ فراز و نشیب‌هایش، طبقهٔ کارگر در کشورهای مختلف جهان بیش از یک سده است که به‌پیش برده است. امسال، ۱۲۸ سال است که مراسم اول ماه مه برگزار می‌شود. این سنت بزرگ و پراهمیت انقلابی در ژوئیهٔ ۱۸۸۹، در جریان برگزاری نخستین کنگره انترناسیونال دوم، پایه‌گذاری شد. در این کنگره و در خلال برگزاری آن، خاطرهٔ پیکار خونین کارگران نساجی شیکاگو در سه سال پیش از آن- یعنی در روز اول ماه مه ۱۸۸۶- گرامی و بزرگ داشته ‌شد. از تاریخ  ژوئیهٔ‌ ۱۸۸۹‌ تا کنون، باوجود مخالفت‌ها و ممانعت‌های  سرمایه‌داری، همه‌ساله سالروز این حرکت کارگری به‌خون کشیده‌شده در سراسر جهان بزرگ داشته شده و همچنان گرامی داشته می‌شود. 

حداقل دستمزدِ به‌تصویب رسیده، بازتولیدِ گستردهٔ فقر در سال ۹۶ خواهد بود

بحث تعیینِ حداقل دستمزد برای سال ۹۶ در گروه به‌اصطلاح "کارگری" شورای‌عالی کار، به‌طور رسمی از ۱۳ آذرماه [سال ۱۳۹۵] آغاز شد. این بحث، که پیش‌ازاین به‌طورجدی در بدنهٔ حرکت‌های کارگری و مدافعان طبقه کارگر آغاز شده بود، در مقایسه با سال‌های گذشته فشار بیشتری را متوجه وزارت کار و شرکای آن در این شورا کرد؛ هم ازاین‌روی، گروه "کارگری" این شورا، طی ماه‌های گذشته، برای میدان‌داریِ این بحث- و البته برای عقیم گذاردن آن- با هیاهویی بیش از گذشته به میدان آمد. بااین‌حال، این هیاهوها نتوانست- و نمی‌توانست- محتوای تسلیم‌طلبی این گروه را در خود پنهان سازد.

مبارزه برای افزایش دستمزدها، و ضرورت سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده

تحمیلِ مزدی معادل یک‌پنجم خط فقر به طبقهٔ کارگر کشورمان، بخشی از برنامهٔ جامع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و انگلی کشور با هدف آزادسازی کامل اقتصاد و دستیابی به سودهای کلان است. بنابراین، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر کشورمان برای افزایشِ دستمزد، نمی‌تواند از مبارزه با کل برنامه‌های اقتصادیِ رژیم جدا باشد.

تهاجمِ نولیبرالی با‌هدف «غیررسمی» کردن اشتغال کارگران

رفیق "لورنس پلات"، از رهبران برجستهٔ جنبش سندیکایی بریتانیا، دربارهٔ تلاش توقف‌ناپذیر و حریصانهٔ سرمایه‌داری در طلب افزایش دائمی اضافه ارزش و سود سخن می‌گوید که به نابودی شرایط مناسبِ کار در صنعت فولاد در جهان انجامیده است.

تحلیلگران مارکسیست با ارائهٔ دلیل‌های کافی ثابت کرده‌اند که در همهٔ کشورهای جهان، طبقهٔ سرمایه‌دار حاکم برای دور تازه‌ای از کارزار بلندمدّت شدّت بخشیدن به بهره‌کشی از کارگران و در هم شکستن مقاومت اتحادیه‌های کارگری به منظور تصاحب هرچه بیشتر از آنچه از افزایش بهره‌وری به دست می‌آید، خیز برداشته است.

تجمع‌های اعتراضی و صنفی معلمان، همراه با روش‌هایی ابتکاری

سایت تابناک، ۱۹ اسفندماه، خبر داد که در سراسر کشور، تجمع معلمان شاغل و بازنشسته برگزار شده است. این تجمع‌ها در تهران، خوزستان، کردستان، خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری برگزار شدند. در تهران تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرستان‌ها در برابر اداره‌های کل آموزش‌وپرورش بر پا شدند. توجه به وضعیت معیشتی فرهنگیان، بهبود وضعیت آموزشی در مدارس و بازگرداندن پول‌های ازدست‌رفته به "صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان"، در زمرهٔ خواست‌های فرهنگیان گزارش شده است.

وظیفهٔ جنبش سندیکایی کارگران در برابر تعیینِ حداقل دستمزد

سرانجام پس از مانورهای متعدد، شورای‌عالی کار میزان "حداقل دستمزد" سال آینده را با "افزایش"ی ۱۴٫۵ درصدی، ۹۳۰ هزار تومان در ماه تعیین و تصویب کرد. این مصوبه به‌هیچ‌روی با محاسبهٔ هزینهٔ سبد معیشت ( که ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد و موردتوافق قرار گرفته بود) انطباق ندارد و دروغ بودن ادعای تشکل‌های زرد کارگری و وزارت کار در خصوص‌ترمیم شکاف میان مزد و هزینه را آشکار می‌کند. به‌بیان دقیق‌تر، امسال نیز حداقل دستمزد زحمتکشان پایین‌تر از میزان نرخ واقعیِ تورم و هزینهٔ معیشت خانوارهای کارگری تعیین و اعلام شد.

تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ پایین‌تر از هزینه معیشت به شدت به زیان زحمتکشان است!

شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت روحانی، از جمله علی ربیعی، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی،  کارفرمایان و تشکل‌های به اصطلاح کارگری حکومتی در دویست و شصت و سومین نشست خود، میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را با ۵ /۱۴درصد "افزایش"، ماهیانه ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. سایر سطوح مزدی نیز ۱۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش و پایه سنوات ۵۱ هزار تومان تعیین و مزایای مزدی از قبیل بن کارگری و حق مسکن ثابت مانده و تغییر پیدا نکرد.  شورای عالی کار در حالی چنین میزان حداقل دستمزدی را به تصویب رساند که پیش از این کارگروه تخصصی مزد، حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۵. ۳  نفره را مبلغ ۲  میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تصویب و مورد توافق کارفرمایان و دولت قرارداده بود.

تعیین دستمزدِ سال ۹۶، تشکل های حکومتی، و منافع زحمتکشان

بار دیگر کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه در آستانهٔ تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران- به‌منظور ارزان‌سازی مزد به‌نفع جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی- ترفندهای مخصوص به‌خود را در یورشی دیگر به دستمزدِ کارگران آغاز کرده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه در پیش‌بُرد هدفش از تبعیت و همراهی رهبرانِ "تشکل"‌های زرد حکومتی نیز برخوردار است.

وضعیت فاجعه بار بازنشستگان کشور

جوان آنلاین، ۱۸ بهمن‌ماه، به‌نقل از مدیر عامل "بیمه مرکزی"، می‌نویسد: "بعد از بانک‌ها باید در انتظار بحران در صندوق‌های بازنشستگی باشیم." و در ادامه می‌آورد:"این سخنان نه تنها هشداری برای حاکمیت است بلکه ۵ میلیون نفر بازنشسته [لشکری، کشوری و جز آنان] را که ده‌ها سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند نیز نگران می‌کند و درعین‌حال بیش از ۲۰ میلیون کارگر و کارمند که در حال پرداخت حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی هستند را نیز دچار ترس از آیندهٔ خود می‌کند."

Top