حزب توده ایران

خصوصی‌سازی، آزادسازیِ‌اقتصادی، و ژرفشِ شکافِ طبقاتی

برنامه‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه: انباشتِ سرمایه و گسترشِ فقر در جامعه
با پایان گرفتنِ انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، و اعلام نتیجهٔ نهایی آن در تهران و دیگر شهرهای کشور- انتخاباتی که در جریانِ آن مردم میهن ما با صراحتِ تمام بار دیگر انزجارشان را از رژیم و سیاست‌های مخرب و سرکوبگرانهٔ آن را نشان دادند- بحث دربارهٔ سلسله مسئله‌هایی مرتبط با دورانِ “پسابرجام”، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی- باتوجه به صف‌بندی‌هایِ جدید در صحنهٔ سیاسی ایران- با حرارت جریان دارد.

تحولات نگران‌کننده در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن

در میان اخباری که در ارتباط با ایران در فضای مجازی و رسانه‌ای انتشار می‌یابند، مسائل مربوط به کشاورزی ایران هم مطرح می‌شوند. این اخبار معمولاً در رابطه با واردات محصولات کشاورزی و اثرهایی که بر تولید محصولات داخلی دارد متمرکز است. گرچه این اخبار در نوع خود مهم و ‌تأمل‌برانگیزند، اما نکتهٔ نادیده‌گرفته‌شده، و یا بهتر است گفته شود، موضوعی که نسبت به آن کم‌توجهی می‌شود تغییر در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن‌مان است، تغییرهایی که، به‌مرورزمان اثرهای مخربش را بر جای می‌گذارد و روندِ ادامه‌شان در بهترین حالت کل جامعه را با فاجعه‌یی روبه‌رو خواهد کرد.

بستهٔ مزد، نشستِ شورای‌عالیِ کار، و الگویِ منطقه‌های آزادِ تجاری

در هفته‌های اخیر و در تلاش برای جذبِ سرمایه‌های خارجی جهت تحکیم موقعیتِ "نظام"، سران و مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه برای جلوگیری از افزایشِ عادلانهٔ مزد ۹۵ کارگران و "آزادسازیِ" مزد، تلاش بسیار کرده است. رژیم کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک برای پیش‌بُردِ هدف‌هایش، علاوه بر به‌کارگیری زندان و قدرت سرکوب، حمایتِ رهبران تشکل‌های زردِ دولت ساخته را نیز با خود داشته است.

»هدفمند سازی« یارانه ها، طرحِ افزایش پلکانیِ دستمزد، و اجرای آزادسازیِ اقتصادی

بارِ دیگر با نزدیک شدن به‌پایانِ سال و در آستانهٔ تعیینِ حداقل دستمزدِ کارگران در سال جدید، رژیم ولایت‌فقیه- با استفاده از ترفندهای معمول- یورشی دیگر به مزدِ کارگران و منافعِ طبقاتی آنان را در قالبِ “برنامهٔ ششم توسعه” آغاز کرده است و مطابق معمول، با عملکردی هماهنگ، رهبرانِ تشکل‌های حکومتی نیز برای توجیهِ سیاست‌های ضدکارگری رژیم به‌تلاش افتاده‌اند. 
با اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" برای آزادسازیِ قیمت‌ها، برنامهٔ اقتصادی‌ای که از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به رژیم ولایت‌فقیه توصیه شده و به زحمتکشان کشورمان تحمیل گردیده است، شکافِ میان هزینه و درآمدِ کارگران به‌طرز فاجعه‌باری افزایش یافت.

خواست‌هایِ زحمتکشان: افزایشِ دستمزدها، تأمینِ امنیت شغلی، و تضمینِ حقوق سندیکایی

بر نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان از وضعیتِ موجود، در ماه‌های اخیر، افزوده شده و جنبشِ اعتراضی پراکنده، دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا لوایح ضدکارگری و ضدمردمی- در قالب تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ “برنامه ششم توسعه - “را تدوین  کند که با اعتراض های گسترده کارگران رو به رو شد و وزیر کار،  از حذف برخی از این تبصره‌ها سخن گفت.

سیاست‌هایِ اقتصادی، لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، و آماجِ رژیم ولایت‌فقیه

برنامه‌های اقتصادی، در خدمتِ تحکیم موقعیتِ جناح‌های حکومتی و دیکتاتوری حاکم است
در هفته‌های اخیر، انتشارِ پیش‌نویسِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه- پس از رونمایی از بستهٔ تحرک اقتصادی و به‌موازات تدوین لایحهٔ بودجه سال ۹۵- بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی داشت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیِ جمهوری‌اسلامی متن پیش‌نویس لایحه برنامهٔ ششم را، که مهم‌ترین برنامهٔ رژیم در سالیان اخیر نامیده شده است، منتشر کرد. تهیه و تدوین برنامهٔ ششم با چنین محتوایی- برخلاف مدعیات جریان‌هایی معین- به‌هیچ‌روی دور از انتظار نبود.

پیامدهایِ ویرانگرِ خصوصی‌سازی، بر امنیتِ شغلی کارگران و زحمتکشان

در شرایط اسف‌بار کنونیِ معیشت و امنیتِ شغلی کارگران، رژیم ولایت‌فقیه با رسانه‌ای کردن سیاست‌های ضدمردمی و ارتجاعی تدوین‌شده در "برنامهٔ ششم توسعه" و نشان دادنِ چنگ و دندان، قصد دارد حالت تدافعی‌ای به طبقهٔ کارگر کشورمان و جنبش مردمیِ آن تحمیل کند.

محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و فرهنگی فرهیخته را آزاد کنید!

حزب تودهٔ ایران از کارزار معلمان ایران و فعالان تشکل‌های صنفی معلمان قاطعانه حمایت می‌کند، و آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای محمود بهشتی لنگرودی و همهٔ نمایندگان صنفی معلمان کشور را که زندانی هستند، از جمله آزادی آقایان اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی، علی اکبر باغانی، رسول بداغی، و عبدلرضا قنبری را خواستار است

قراردادهای موقت، مسئلهٔ اشتغال، و حقوقِ زحمتکشان

رژیم ولایت‌فقیه، در ماه‌های اخیر، برنامه‌یی چندوجهی را در مقابله با جنبش کارگری تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته است. علاوه بر بستنِ قراردادهایی اسارت‌بار با انحصارهای امپریالیستی در جهت پیوند دادنِ اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی- و درنتیجه- تضمینِ بقای "نظام"، یورش به امنیت شغلی کارگران و "اصلاح" قوانین کار با پیش کشیدنِ قراردادها و "مدل‌های" جدید، تلاش برای "آزادسازیِ" مزد کارگران- حتی یورش به مزدِ یک‌پنجمِ خط‌فقر کارگران با ترفندهای مالیاتی-یورش به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌قصدِ گسترشِ شرکت‌های بیمه خارجی، و چپاولِ اموالِ ملی زیر نام خصوصی‌سازی، در زمرهٔ ترفندهای رژیم "زور و تزویر" در تاراجِ منافع طبقاتی کارگران و تحمیلِ حالت تدافعی به زحمتکشان کشورمان بوده است.

جو هیل قهرمان فراموش ناشدنی جنبش جهانی کارگری

یادواره‌ای به مناسبت صدمین سالِ اعدام جو هیل، کمونیست و سندیکالیست برجستهٔ آمریکایی سوئدی-تبار

در یکی از معروف‌ترین و الهام‌بخش‌ترین سرودهای جنبش‌های کارگری در سراسر جهان این بند خوانده می‌شود: ”دیشب خوابِ جو هیل را دیدم“. هنوز هم در خیلی از نقاط دنیا هر زمان که کارگران درگیر مبارزه‌اند، این سرود خوانده می‌شود. فردی که در این سرود از او نام برده می‌شود، دقیقاً صد سال پیش در روز ۱۹ نوامبر [۲۷ آبان] به اتهام ساختگی قتل [در آمریکا] تیرباران شد، تا بتوانند از تبدیل شدن او به نیرویی الهام‌بخش برای زحمتکشان جلوگیری کنند.

Top