حزب توده ایران

تصویری که جاودانه شد


کمتر کسی داستان واقعی معروف ترین عکس ”چه“ را می داند. همان عکسی که از نزدیک به 40 سال پیش تا بحال پر فروشترین عکس دنیا بوده و هنوز هم اصالت و حالت خود را حفظ کرده است. اما چرا چنین حالتی در نگاهش بود؟ آلبرتو کوردا خالق آن تصویر در کمال فروتنی چنین تعریف می کند: ”من کار خارق العاده ای نکردم – لحظه ای بود غریزی – اتوماتیک- و حتی عکس بسیار روشن هم نیست زیرا وقت نداشتم دوربین را میزان کنم.

در عراق چه می گذرد

مصاحبه با سُعاد الجزایری از تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون عراق و از فعالان زن عراقی

هشتاد سالگی فیدل کاسترو


مردم کوبا در روز 22 مردادماه 80 مین سالگرد تولد رفیق فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، و شخصیت برجسته جنبش کمونیستی جهان، را در شرایط ویژه ای جشن گرفتند. این حقیقتی است که تاریخ انقلاب کوبا بطور نزدیکی با زندگی و رزم فیدل کاسترو گره خورده است. زندگی و مبارزه ای که برای نزدیک به پنج دهه مورد توجه و ستایش انقلابیون جهان بوده است.
Top