حزب توده ایران

سوسیالیستی بی پروا در رأس حزب کارگر بریتانیا

نوشتهٔ رفیق رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا
پیروزی جِرِمی کوربین در انتخابات رهبری حزب کارگر بریتانیا، پیروزی آن مبارزه‌جویی مردمی است که ”چپ“ همیشه از آن پشتیبانی کرده است.
این روزها در درون حزب کارگر ، در میان جنبش کارگری و ترقی‌خواهی، و در میان کلّ مردم ”نبرد اندیشهٔ“ سرنوشت‌سازی به راه افتاده است که همهٔ ”چپ“ها نیز باید در آن شرکت کنند. این نبرد با انتخاب جِرِمی کوربین به رهبری حزب کارگر آغاز نشد، ولی تردید نکنید که پیروزی او نشانگر توان بالقوه برای تغییر بنیادی در جامعه و بهتر شدن اوضاع جامعه است.

معنای دموکراسی در نولیبرالیسم اتحادیهٔ‌ اروپا: پایمال کردن رأی مردم و مقابله با ”چپ“

رفیق جرونیمو دوسوزا، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، در پیامی تلویزیونی‌اش در روز اوّل آبان، تصمیم رئیس‌جمهور پرتغال را محکوم کرد و گفت که این تصمیم ”مقابله با قانون اساسی جمهور پرتغال است“. او افزود: ”کاواکو سیلوا از امتیاز ویژه‌ای که قانون اساسی به او داده است سوءاستفاده کرد و پایه‌های روند دموکراتیک را در هم ریخت، و خود را نمایندهٔ حزب سوسیال دموکرات و حزب مردم در کاخ ریاست‌جمهوری فرض کرد.

لابی‌گری- شیوهٔ مسلط در تصمیم‌گیری‌هایِ اتحادیهٔ اروپا

نوشتهٔ آقای جان بوید، عضو پیشین و چپ پارلمان اروپا، که در سال‌های اخیر در سمتِ دبیر کارزار مخالفت با فدرالیسم اروپایی در مقیاس تمامی قاره اروپا و در حمایت از توسعه و دموکراسی نقشی مهم در آگاه کردن زحمتکشان اتحادیهٔ اروپا داشته است

ادامه نا امنی و تاخت و تاز نیروهای خارجی در افغانستان

چند هفتهٔ پیش نیروهای طالبان در هجومی تازه به برخی از شهرها و روستاهای افغانستان، کنترل شهر شمالی کُندوز و دو شهر کوچک‌تر ”خاک سفید“ و ”بالاحصار“ در استان کندوز در شمال‌شرقی افغانستان را به دست گرفتند. این در حالی بود که شمار نیروهای طالبان کمتر از نیروهای نظامی و انتظامی دولتِ کنونی افغانستان بود که مورد حمایت آمریکا است.

تروریسم- سلاحِ امپریالیسم در رویارویی با خواست‌هایِ ملت‌هایِ عرب

متن سخنان رفیق ”ماری ناصیف- الدِبس“، معاون دبیرکل حزب کمونیست لبنان، در نشستی ویژه (با حضور شرکت‌کنندگان در جشنوارهٔ اومانیته)، در غرفهٔ نشریهٔ ”الندا“، اُرگان مرکزی حزب کمونیست لبنان، شنبه ۲۱ شهریور/۱۲ سپتامبر، در جشنوارهٔ ”اومانیته

پویشِ ضد سیاست‌های ریاضتی، مبارزه با سرمایه انحصاری و تجربه ایسلند

نوشته برایان دنی، از رهبران ”کارزار مخالفت با فدرالیسم اتحادیه اروپا“

پویشِ ضد سیاست‌های ریاضتی در کشورهای اروپایی، نظارت بر بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در خدمات همگانی درازمدت، شغل‌آفرینی و حفاظت از اشتغال، نظارت و تنظیم نرخ‌های سود، و بازپس گرفتن سیاست‌گذاریِ مالی از بانک مرکزی اروپا را خواهان است.

نه به ”ناتو“! آری به صلح! نه به مانورهای نظامی ۲۰۱۵ ”ناتو“ در اسپانیا، ایتالیا، و پرتغال

در آستانهٔ اعلام آغاز یکی از بزرگ‌ترین مانورهای نظامی ”ناتو“، شورای صلح و همکاری پرتغال (مسئول کمیسیون اروپایی شورای جهانی صلح)‌ متن بیانیه‌ای را در مخالفت با نظامیگری ناتو و در دفاع از صلح منتشر کرد که شماری از سازمان‌های هوادار صلح در سراسر جهان از آن حمایت و  نیز آن را امضا کرده‌اند. ترجمهٔ این بیانیه را در ادامه می‌خوانید.

پیروزیِ جرمی کوربین، پیروزیِ بی‌سابقهٔ حامیانِ سوسیالیسم و جنبشِ چپ انگلستان

موج توده‌ایِ مبارزه با سیاست‌های نولیبرالی ریاضت کشی در اروپا، که بار بحران مالی- اقتصادی سال‌های اخیر را تماماً به دوش طبقهٔ کارگر و زحمتکشان می‌اندازد، سرانجام به انگلستان هم رسید. به‌دنبال یونان و اسپانیا، جنبش اعتراضی ضد سیاست‌های نولیبرالی در انگلستان هم، سنت‌گرایان مدافعِ نظم قدیم استعمار و امپریالیسمِ کهنه‌کار را به‌زانو درآورد و ۴ ماه پس از شکست سخت و باورنکردنیِ حزب کارگر در انتخابات پارلمانی، رهبری جدیدی را انتخاب کرد که تمامی محاسبه‌های گذشته را برهم زده است.

دربارهٔ رویدادهای داخلی اخیر عراق طغیان مردم عراق علیه فساد و فرقه گرایی!

نوشتهٔ رفیق سلام علی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق، برای ”نامهٔ مردم“
از ۹ مرداد ماه تا کنون، بیشتر از ۷ هفته است که بغداد و دیگر شهرهای عراق در استان‌های مرکزی و جنوبی شاهد قیام مردمی گسترده‌ای بوده‌اند که نمونهٔ آن ده‌ها سال است در کشور ما دیده نشده است. این حرکت‌های مردمی به اعتراض‌های توده‌یی پی‌درپی‌ای فرارویید که مهم‌ترینِ آنها تظاهرات و اعتصاب‌های کارگران و کارکنان شرکت‌های ”از لحاظ مالی خودگردان“زیر پوشش وزارت صنایع بود.
در نتیجهٔ شرکت کردن صدها هزار تن از مردم عراق، با هرگونه پیشینه و وابستگی اجتماعی و سیاسی، اکنون این حرکتِ مردمی در همهٔ استان‌ها قوَت بیشتری یافته و شتاب گرفته است.

ژاپن- نظامی‌گری بار دیگر در حال رشد است!

کنی کویل، ژورنالیست برجستهٔ انگلیسی و پژوهشگر کمونیست، در این مقاله، کوشش‌های حساب‌شدهٔ شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، را در زیرپا گذاردنِ قانون اساسی کشور و احیایِ نقش تاریخی پیشین این کشور در منطقهٔ شرق آسیا را افشا می‌کند.

Top