حزب توده ایران

یورش گزمگان ارتجاع به خاوران


سروستان خاوران که شمار زیادی از جان باختگان فاجعه ملی درآن به صورت انفرادی و دستجمعی به خاک سپرده شده اند، دربیستمین سالگرد این کشتار فراموش نشدنی، شاهد اقدامات شدید امنیتی و یورش پاسداران و گزمگان جهل و تاریک اندیشی بود.

طبقه و ساخت طبقاتی جامعه

بحث در مورد طبقه و ماهیت و منشاء آن یکی از موضوعات رایج ودرعین حال پر اهمیت دربرخورد های نظری-سیاسی احزاب و سازمان های چپ و ترقی خواه میهن ما محسوب می گردد.

نگاهی به رویدادهای ایران

جنبش دانشجویی همچنان زیر فشار شدید امنیتی
افزایش واردات کالاهای مصرفی
خواست های به حق فرهنگیان
زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی مخالفند

درس های تاریخ را فراموش نکنیم!

* تجربه 28مرداد، بهای رودها خون و دریاها رنج است.این تجربه غنی که خاکستر آرزوهای مردمی سلحشور و مجروح در آن مدفون است. امروز هم مثل دیروز به اعجاز اتحاد اشاره می کند“! رفیق شهید رحمان هاتفی (حیدر مهرگــان)

اعلاميه کميته مرکزي حزب تودة ايران به مناسبت بیستمین سالگرد فاجعه ملي کشتار هزاران زنداني سياسي


باید همه تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است.

زان وفاداران و یاران یاد باد


با وزیدن بادهای پاییزی، گویی یادها وخاطره ها با نیرویی شگرف غبار غمگین زمانه را می زدایند و عطر مستی آور هستی سوزان وناب انسان آرمان گرا را برپهنه سرزمین کهنسال ما می افشانند. این عطر افشانی یادها و خاطره ها، آن هم دربیستمین سالگرد شهادت آگاه ترین و پاک ترین فرزندان مردم زحمتکش، یادآور جمله عمیق و زیبای مارکس است که گفته بود:“ خداوند تکامل نوش داروی خود را درکاسه سرشهیدان می آشامد.“

ایثار

به یاد سرداران حزب، رفقا حجری، باقرزاده، کی منش، ذوالقدر، شلتوکی و قربان نژاد

*دربیستمین سالگرد فاجعه ملی و در یاد کرد از همه شهیدان سرافراز حزب و جنبش، نامه مردم مطلب کوتاه اما پرمعنایی از زنده یاد رفیق احسان طبری تحت عنوان ”ایثار“ را به نقل از کتاب نوشته های فلسفی و اجتماعی به خاطره تابناک سرداران شهید حزب وقهرمانان وفاتحان شکنجه گاه های رژیم شاه و ولایت فقیه، انسان های والایی که زندگی و جوانی خود را نثار مردم کردند، تقدیم می کند!

دربیستمین سالگرد فاجعه ملی، به یاد همه دلاوران سربلند و قهرمان


خاوران

از خاوران دریای بیداری هویداست
دراونشان راه مهر افروز فرداست

انبوهی از خورشید واران در دل اوست
فخر چنین خاکی از اینجا تا ثریاست

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

دربرابر اهالی مردم زنجان چه کسی پاسخگو است؟!
تشدید فشار برجنبش دانشجویی
”زنان روستایی وتسهیلات بانکی“
Top