حزب توده ایران

آغازِ سال تحصیلی جدید: نگرانیِ خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز

سال تحصیلی در اوضاعی آغازشده‌است که تنزلِ کیفیتِ آموزشی مقطع‌های مختلف تحصیلی، نارضایتی ژرف آموزگاران و دبیران، نگرانی خانواده‌ها، و آینده مبهم میلیون‌ها دختر و پسر دانش‌آموز را شاهدیم. با فرارسیدن اول مهرماه و آغازسال تحصیلی جدید خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز سراسر کشور این‌بار بیش از سال‌های قبل با نگرانی به آینده تحصیلی فرزندان خود می‌نگرند.

تغییرها در سیستم آموزشی رژیم ولایت فقیه: ”تحول“ یا مسخ؟

سال تحصیلی جدید در حالی شروع می‌شود که معضل‌ها، مشکل‌ها، و گرفتاری‌های به‌جا مانده از حاکمیت تاریک‌اندیشان در طول بیش از سه‌دهه سیر قهقراییِ نهادی مهم در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، یعنی آموزش‌و‌پرورش، به بدترین وضعیت خود درآمده است.

سیاستِ ارتجاع حاکم در حذفِ جنبش دانشجویی: از تفکیکِ جنسیتی، تا پیگردِ فعالان دانشجویی

هوشیاری مبارزان جوان در مقابل این سیاست، و حفظ اتحاد عمل در صف‌های جنبش دانشجویی، و پرده برداشتن از قصدهای خائنانه ولی فقیه و ارتجاع حاکم، وظیفه فوری در این مرحله است.

طرحِ ”شورای عالی انقلاب فرهنگی“، تفکیکِ جنسیتی، و پیگردِ فعالان دانشجویی

به فاصله اندک زمانی پس از انتشار مفاد طرح آمایش آموزش عالی، “شورای عالی انقلاب فرهنگی“ طرحی را به منظور تغییر در ساختار فرهنگی کشور با اولویت اسلامی کردن دانشگاه ها تدوین و آماده کرده است.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت فرا رسیدن 16 آذرماه - پیکار جنبش دانشجویی بر ضد رژِیم ولایت فقیه همچنان ادامه دارد!


کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن تبریک و گرامی داشت 16 آذر-روز دانشجو- روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه، همه توده ای ها و مبارزان راستین راه آزادی و استقلال کشور را به اتحاد عمل و تجهیز گردان های اجتماعی برای مبارزه دشوار پیش رو بر ضد رژیم عمیقاً ضد مردمی، ضد منافع ملی و استبدادی حاکم فرا می خواند

هجدهمین کنگره “فدراسیونِ جهانیِ جوانان دموکرات“ همبستگیِ ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“، با مردم و جوانانِ ایران!


فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“و ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“همبستگیِ خود را با مردم و جوانان ایران اعلام می‌کنند. ما از خطرهای نگران‌کننده در شرایطی بس پیچیده که شما با آن روبه‌رو هستید و نیز دشواری‌هایی که از خارج و داخل در بنایِ آینده‌‌یی همراه با صلح، همبستگی، و عدالت اجتماعی با آن‌ها مواجه‌اید مطلعیم،

به استقبال 16 آذر، روز دانشجو و روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“


نقش مهم و آزمون دشوار جنبش دانشجویی کشور


وضعیت ناگوارِ کودکانِ کار

کودکانِ کار، قربانیان سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیمِ ولایت فقیه

چالش اندیشه علمی با تفکر ارتجاعی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید


رژیم ولایت فقیه به خوبی می داند که رشد اندیشه های علمی به معنای پایان تدوام تفکر ارتجاعی است، و به همین دلیل آگاهانه قصد دارد با مسخ این روند، نسل آینده ساز میهن را به تباهی بکشاند.
Top