حزب توده ایران

امید دستیابی به صلح در قبرس

برگردان از نشریه ورلد رپورت

صبح بخیر بغداد

نوشته میشل گیو، برگرفته از اومانیته، ۲۵ مارس ۲۰۰۸

مذاکرات بی معنا است

برقوتی : تا زماني كه اسرائيل ساختن شهرك های يهودی نشين، ديوار آپارتايد و محاصره غزه را پايان ندهد، مذاكرات بی معنا است

پنجمین سالگرد جنگ امپریالیستی و اشغال عراق

ما مخالف جنگ در منطقه خاورمیانه هستیم!
مصاحبه با«آندرو موری»، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان
Top